Post: ประวัติไก่ชน

บทความน่าสนใจ และข่าววงการกีฬาอัพเดทรายวัน สดใหม่ตลอด โดยทีมงานคุณภาพ ufast88

ประวัติไก่ชน และการ แทงไก่ชน ออนไลน์ ในปี 2023

ประวัติไก่ชน

ประวัติไก่ชน มีการบอกต่อกัน มาตั้งแต่ สมัยพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราช ( 356 – 323 ปี ก่อนคริสต์ศักราช ) ซึ่งเป็น จอมจักรพรรดิ ของกรีก ได้กรีธาทัพ แผ่อิทธิพลขยายอาณาจักร เข้ามายังประเทศอินเดีย มีเรื่องเล่า กันว่าแม่ทัพ นายกองได้เห็น การชนไก่ ที่อินเดีย จึงได้นำ ไก่ชน ไปขยายพันธุ์ ณ เมืองอเล็กซานเดรีย ซึ่งอยู่ริมฝั่งทะเล เมดิเตอร์เรเนียน หลังจากนั้น ได้นำไก่ ที่ขยายพันธุ์ ได้ไปฝึกให้มีชั้นเชิง การต่อสู้แบบโรมัน เพื่อนำ ไปต่อสู้ ในสนามโคลีเซียม เมื่ออังกฤษ ปกครองอินเดียได้นำ ไก่ชน จากอินเดีย เข้าไปเผยแพร่ ในอังกฤษ โดยยอมรับว่า กีฬาไก่ชน เป็นเกมกีฬา ที่ควรได้รับความนิยม จากบุคคลชั้นสูง เช่นเดียว กับการแข่งม้า และฟันดาบ นอกจากนี้ กีฬาชนไก่ ยังได้เผยแพร่ เข้าไปในประเทศอเมริกา อีกด้วย ไก่ชน ในเอเซีย กีฬา ไก่ชน หรือ ตีไก่ ได้รับความนิยม อย่างแพร่หลาย ในประเทศแถบเอเซีย เช่น ไทย พม่า ลาว เขมร มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย การชนไก่ ในแถบเอเซียมีประวัติศาสตร์ ที่ยาวนาน และเชื่อว่า ไก่ชน มีพัฒนาการ มาจากไก่ป่า ซึ่งมนุษย์ นำมาเลี้ยงไว้ เพื่อเป็นอาหารประจำบ้าน เมื่อ ไก่ป่า มาอยู่ กับคนนานเข้า ก็ขยายพันธุ์เพิ่มขึ้น เป็นจำนวนมาก นิสัยประจำตัวของไก่ คือหวงถิ่นที่อยู่ ถ้ามีไก่ตัวอื่นๆ ข้ามถิ่นเข้ามา ก็จะออกปกป้อง ที่อยู่อาศัย หรือเมื่อ มีการแย่งผสมพันธุ์กับตัวเมีย ไก่ตัวผู้ก็จะตีกัน ซึ่งทำให้เกิดการถือหางกัน ระหว่างเจ้าของไก่ และด้วยนิสัย ของนักพนัน จึงทำให้มีการแข่งขันกัน การพัฒนา สายพันธุ์ของ ไก่ป่า จึงมีวิวัฒนาการ ต่อมาเรื่อยๆ จนเป็นกีฬาชนไก่ ในปัจจุบันนี้

ในปี ค.ศ. 1700 ที่ประเทศอังกฤษ มีการผสมพันธุ์ไก่ชน และฝึกให้ชน หรือตีกัน จนกลายเป็นอุตสาหกรรม สำคัญในช่วงนี้ จากทวีปยุโรป กีฬาชนไก่ ก็แพร่ไปยังทวีปอเมริกา เริ่มต้นโดยชาวอังกฤษ ที่อพยพจากเกาะอังกฤษไปตั้งรกรากที่รัฐนิวอิงแลนด์ของอเมริกา หลังจากนั้นกีฬาชนไก่ก็แพร่ไปทั่วทุกรัฐ และประเทศอื่นๆ ในปีค.ศ.1836 รัฐบาลอเมริกาได้แก้กฎหมายห้ามชนไก่ เพราะถือว่าโหดเหี้ยมทารุนต่อสัตว์

ซึ่งก็เช่นเดียวกันกับในประเทศไทยในช่วงปี พ.ศ. 2477-2478 ก็ได้นำมาอ้างในการออกกฎหมายบ้าง โดยมีเหตุผลอีกประการหนึ่งว่า หากปล่อยให้เล่นกันแล้วชาวไร่ชาวนา จะพากันหมกมุ่นกับการพนันกีฬาชนไก่ไม่เป็นอันทำไร่ทำนา ในเมืองไทยนั้น กีฬาชนไก่นั้นอาจจะพอสรุปได้ว่า

เริ่มมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงปัจจุบันเกือบทุกหัวบ้านหัวเมืองตามตำบลใหญ่จะต้องมี “บ่อนไก่” ไว้สำหรับชนไก่แม้ว่าในระยะหลังจะมีการห้ามเปิดบ่อนกันเพิ่มขึ้นและมีการกำหนดวันชนไก่ได้ไม่เกิน 2 วันต่อเดือน แก่กีฬาชนไก่ และการเลี้ยงไก่ชนก็ยังเป็นที่นิยมแพร่หลายของผู้ชายไทย โดยเฉพาะในชนบทอยู่ต่อไป

ประวัติไก่ชน ในประเทศไทย

ufast88 new-27

ไก่ชนในเมืองไทย ในอดีต พันธุ์ตการ ไก่ชนไทยเป็น “ มรดกของไทย “ มาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัย กรุงศรีอยุธยา จนกระทั่ง ถึงกรุงรัตนโกสินทร์ มีหลายสายพันธุ์ ด้วยกัน แต่ที่สำคัญที่สุด คือพันธุ์ “ ประดู่หางดำ ” และ “ เหลืองหางขาว ” ในสมัยกรุงสุโขทัย ไก่ชนประดู่หางดำ พันธุ์แสมดำ ได้ชื่อว่า “ ไก่พ่อขุน ” เนื่องจากว่า เป็นไก่ที่พ่อขุนรามคำแหงมหาราช ทรงโปรด สมัยกรุงศรีอยุธยา สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงนำ “ ไก่เหลืองหางขาว ” จากบ้านกร่าง

เมืองพิษณุโลก ไปชนชนะไก่ ของพระมหาอุปราชา ที่กรุงหงสาวดี ไก่พันธุ์นี้ เป็นที่นิยมเลี้ยงกัน ตามซุ้มที่เลี้ยง ไก่ชน มักจะมี ไก่ชนเหลืองหางขาว เลี้ยงไว้ เพื่อเป็นไก่นำโชค และนิยมเรียกชื่อว่า “ ไก่เจ้าเลี้ยง ”

ต้นตระกูลของไก่ ไก่ เป็นสัตว์ปีก ประเภทนก ต้นตระกูล มาจากสัตว์ เลื้อยคลาน ดังปรากฏพบ หลักฐานจากซากดึกดำบรรพ์ ของนกชนิดแรกในโลก ที่แคว้นบาวาเรีย ประเทศเยอรมัน เมื่อปี ค.ศ. 1861 ซากดังกล่าวมีอายุประมาณ 130 ล้านปี มีลักษณะ กึ่งนก กึ่งสัตว์เลื้อยคลาน คือที่ปากมีฟัน มีเล็บยื่น ออกมาจากปลายปีก และมีกระดูกหางยาว ซึ่งเป็นลักษณะ ของสัตว์เลื้อยคลาน ในขณะเดียวกัน ก็มีขนปกคลุมลำตัวเช่นเดียว กับนก ในปัจจุบัน นักวิทยาศาสตร์ เรียกซากนี้ว่า

“ อาร์คีออพเทอริกซ์ ”จาก “ อาร์คีออพเทอริกซ์ ” ได้พัฒนาการสืบทอด ต่อกันมา จนกระทั่ง กลายเป็นนก ที่มีขนาดของรูปร่าง สี และอุปนิสัยที่แตกต่างกันออกไปกว่า 9,000 ชนิด สามารถจัดเป็นกลุ่มใหญ่ๆได้ 27 อันดับ และ 1 ใน 27 อันดับ คือ Galliformes ซึ่งเป็นอันดับของ ไก่ป่า ไก่งวง ไก่ต๊อก ไก่ฟ้า ฯลฯ และถ้าแยก ไก่ เหล่านี้ออกเป็นวงศ์ ไก่ป่าและไก่ฟ้าจัดอยู่ในวงศ์ Phasianidae ไก่ต็อกอยู่ในวงศ์ Numididdae และไก่งวงอยู่ในวงศ์ Meleagrididae

เนื่องจากประเทศไทย อยู่ใกล้ กับอินเดีย จึงทำให้ไทย ได้รับอธิพล ธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม และความเชื่อทางศาสนา ตลอดจนศิลปวิทยาการต่างๆ มาจากอินเดีย หลายอย่าง อาจจะเป็น ไปได้ที่ไทยได้นำ ไก่ชน จากอินเดีย มาเพาะเลี้ยง และคงจะมีการนำ ไก่ชน เข้ามา ก่อนที่อังกฤษจะนำ ไก่ชน ไปจากอินเดีย ทั้งนี้เนื่องจากว่า สมเด็จพระนเรศวรฯ ได้ทรงใช้ ไก่ชน ดำเนินกลยุทธ์ ทางการเมือง มาก่อนที่อินเดียจะเสียเอกราช

ให้แก่อังกฤษเสียอีก แต่อย่างไร ก็ตามอาจจะ เป็นไปได้ที่ ไก่ชน ของไทยมีมานานก่อนแล้ว แต่ ไก่ชนพันธุ์อินเดีย คงจะเข้ามา ในประเทศไทยพร้อมๆ กับศาสนาพราหมณ์ และวัฒนธรรมอื่นๆ

สำหรับการ เดิมพัน ไก่ชนในรูปแบบออนไลน์นั้น ลูกค้าสามารเดิมพันได้เลย ในทันทีที่เว็บ ufast88 หรือทำการ สมัคร พร้อมทั้งติดต่อสอบถามพร้อมปรึกษาปัฐหา ุทุกอย่างกับทีมงานที่มีประสบการณ์กว่า 10 ปี ได้ที่ Line @ufast88

บทความอื่นๆ

แทง บอล ออนไลน์ ขั้น ต่ำ 10 บาทก็เดิมพันได้กับเว็บ เดิมพัน ที่ดีที่สุด

แทง บอล ออนไลน์ ขั้น ต่ำ 10 บาทก็เดิมพันได้กับเว็บ เดิมพัน ที่ดีที่สุด แทง บอล ออนไลน์ ขั้น ต่ำ 10 บาท กับเว็บ เดิมพัน ชั้นนำที่ให้บริการผ่านระบบอัตโนมัติ 100 % เนื่องจากเป็นวิธีที่สะดวก และ ง่ายในการเข้าถึง โดยระบบจะทำให้ผู้เล่นสามารถทำกำไร

Read More »

แทงบอลออนไลน์ ทรูมันนี่ เดิมพันง่ายทำธุรกรรมสะดวกอันดับ 1

แทงบอลออนไลน์ ทรูมันนี่ เดิมพันง่ายทำธุรกรรมสะดวกอันดับ 1 แทงบอลออนไลน์ ทรูมันนี่ การแทงบอล ออนไลน์ ผ่านทรูมันนี่วอลเลทเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับผู้ที่ชื่นชอบกีฬาฟุตบอล และ ต้องการเพลิดเพลินกับการ เดิมพัน อย่างสะดวกสบาย และ รวดเร็ว เดิมพัน ผ่านทรูมันนี่เป็นแพลตฟอร์มการพนัน ออนไลน์ ที่มีชื่อเสียง และ ได้รับความนิยมอย่างมาก ด้วยระบบที่ทันสมัย และ เทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุด ทำให้ท่านสามารถทำธุรกรรมการเงิน

Read More »

แทงบอลออนไลน์ 888 เว็บเดิมพัน ที่มาแรงและผู้เล่นให้ความนิยมมากที่สุด

แทงบอลออนไลน์ 888 เว็บเดิมพัน ที่มาแรงและผู้เล่นให้ความนิยมมากที่สุด แทงบอลออนไลน์ 888 มีความนิยมมากในประเทศไทยเนื่องจากมีความน่าเชื่อถือ และ ประสบการณ์ที่ยาวนานในการให้บริการแทงบอล ออนไลน์ อีกทั้งยังมีความหลากหลายในการ เดิม พัน และ ราคาต่อรองที่ดี เป็นเว็บ เดิมพัน กีฬาชั้นนำของไทยที่ได้รับนิยมมากที่สุดในตอนนี้ เพราะทาง เว็บไซต์ มีระบบการให้บริการที่ซื่อตรง และ รวดเร็วมากที่สุดผ่านระบบอัตโนมัติที่ดี ที่สุดในวงการเว็บพนัน ออนไลน์

Read More »

ทางเข้าufabet เว็บเดิมพันทีดีที่สุดในประเทศไทยในปี 2024

ทางเข้าufabet เว็บเดิมพันทีดีที่สุดในประเทศไทยในปี 2024 ทางเข้าufabet เว็บไซต์ ที่เปิดบริการ เดิมพัน ที่ครบวงจรที่สุดในประเทศไทย ผ่าระบบอัตโนมัติผ่านการใช้บริการแบบ 100% ทั้งขั้นตอนการสมัครสมาชิก การทำธุรกรรม และ การ เดิมพัน ก็สามารถทำผ่านรายการอัตโนมัติได้ทันที ทำการ เดิมพัน ของท่านนั้นมั่นใจได้ว่าจะสะดวกสบาย และ ปลอดภัยมากที่สุด และ นอกจากนีัทางเรายังเปิดบริการ เดิมพัน กีฬาที่หลากหลาย และ

Read More »

ufabet88 เว็บเดิมพันกีฬาครบวงจร ที่มีความมั่นคงทางการเงินมากที่สุด

  ufabet88 เว็บเดิมพันกีฬาครบวงจร ที่มีความมั่นคงทางการเงินมากที่สุด ufabet88 เป็นเว็บไซต์ เดิมพัน กีฬา ออนไลน์ ที่ครอบคลุมการ เดิมพัน ทั้งหมดที่คุณต้องการ และ ครอบคลุมการ เดิมพัน ของกีฬาต่าง ๆ ที่เป็นที่นิยมของเหล่านักพนัน ทำให้ เว็บไซต์ ของเรานั้นเป็นที่นิยมในด้านการ เดิมพัน กีฬามาอย่างยาวนาน และ นอกจากนี้

Read More »

ufabetแทงบอลเว็บตรง เว็บเดิมพัน ฟุตบอล ออนไลน์ ที่มีระบบออโต้ที่ปลอดภัยที่สุดอันดับ 1

  ufabetแทงบอลเว็บตรง เว็บเดิมพัน ฟุตบอล ออนไลน์ ที่มีระบบออโต้ที่ปลอดภัยที่สุดอันดับ 1 ufabetแทงบอลเว็บตรง เป็นเว็บที่ให้บริการ เดิมพันกีฬา และ คาสิโน ออนไลน์ โดยไม่ผ่านเอเย่นต์ และ ไม่ผ่านคนกลางทำให้การรับบริการ และ การ เดิมพัน เป็นไปได้อย่างรวดเร็ว และ ปลอดภัย ด้วยระบบออโต้ที่ทันสมัย และ รวดเร็วที่สุดที่มีให้บริการในระบบเว็บพนัน

Read More »
No more posts to show